reference

uskutečněné projekty:

 • odvodnění pozemku a terénní úpravy na vodní elektrárně v Křemži u p. Čížka
 • zemní práce a bourání hydraulickým kladivem na opravách vodovodního řádu a kanalizace pro VaK JČ.
 • zemní práce a bourání hydraulickým kladivem pro Swietelsky (autobusové nádraží Č. Budějovice, zastávky MHD)
 • zemní práce a bourání hydraulickým kladivem pro Building, bourání mostu v Křemži, rekonstrukce mostu v Miroticích, výměna teplovodu na Vltavě a Zlaté Stoce, rozšiřování silnice ve Vodňanech
 • opravy lesních cest, svážnic a erozních rýh pro obecní lesy Kájov
 • zemní práce na opravách vodovodního řádu ve Chvalšinech
 • výkopové práce a terénní úpravy na plynofikaci v Husinci
 • zemní práce na rekonstrukci ulice v Husinci pro Šumavský dlaždiče
 • příprava pozemku k výstavbě rodin. domů
 • výkopové práce a terénní úpravy pro Elektro-Štindl na akci v Mříči
 • zemní práce na vlak. nádraží Kamenný Újezd pro Edikt
 • výstavby tenisového hřiště v Mydlovarech
 • zemní práce na opravách chodníků a výstavbě zpomalovacích prahů ve Voticích pro SSŽ